232 Phạm Xuân Ẩn - Đà Nẵng
0917 796 022
Công ty TNHH giải pháp công nghệ Khoa Duy SmartHome

Thẻ: an ninh lumi đà nẵng

Hệ thống an ninh chống trộm

Khi có sự xâm nhập trái phép, hệ thống hàng rào điện tử kết hợp với các cảm biến cửa và cảm biến chuyển động sẽ quét và kích hoạt hệ thống báo động trong nhà, đồng thời gửi thông báo ngay lập tức đến điện thoại của bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ được…
Read more