232 Phạm Xuân Ẩn - Đà Nẵng
0917 796 022
Công ty TNHH giải pháp công nghệ Khoa Duy SmartHome

Tháng: Tháng Năm 2023

Giới thiệu tổng quan về giải pháp nhà thông minh 8i

Nhà thông minh 8i cung cấp giải pháp tiên tiến với hệ sinh thái định hướng mở, cho phép khách hàng tùy chỉnh và kết hợp thiết bị bên thứ ba như Khoá Thông minh, Cổng tự động, hệ thống an ninh, Camera để tạo ra giải pháp nhà thông minh toàn diện của riêng…
Read more